Lenka Vítková

Frau Blumenstein

Frau Blumenstein, Autocenter, Berlín, 2014

Malba je pro mě úzce spojena s performance, celá ta situace stání a pohybu proti plátnu, vyčkávání a dotýkání. Obsahuje předvádění, přednes, gesta. Tělo je vždy přítomno, když se prostor plátna otevírá a zavírá jako květina. Název Frau Blumenstein je výsledkem pokusu pojmenovat dočasný temperament této výstavy.

růže je událost z listů, světla a tmy, která se nějakou dobu po otevření poddá gravitaci
rostlinná gesta: otevírání, zavírání
slunce jim rozumí
květiny, které zůstávají otevřené noci
i nepatrný pohyb nás prozradí

cz | en